Forskere: Myte, at Luther hamrede sine teser op på kirkedøren

by Jörn

Billedet på reformationens begyndelse er sandsynligvis en overdramatisering, vurderer forskere.

Billedet af Martin Luther, der hamrer sine skelsættende 95 påstande, også kaldet teser, op på kirkedøren er blevet set som symbolet på reformationens begyndelse i Europa i mange hundrede år.

Det er dog med al sandsynlighed en overdramatisering af de virkelige begivenheder, vurderer flere forskere, Videnskab.dk har talt med.

»Det er jo et stærkt billede, at Luther selv står og svinger hammeren, og det passer godt på den slagkraftige person, han var. Det er dog nok en dramatisering af faktiske begivenheder,« siger Bo Kristian Holm, lektor i systematisk teologi og centerleder på Aarhus Universitet.

Han får støtte fra professor Steffen Kjeldgaard-Pedersen.

Luther og hammeren

I Aalborg har man fundet et billede af Luther fra 1600-tallet, hvor han står med hammeren i hånden og ved at slå sine teser op på kirkedøren. Allerede dengang havde man altså et billede af Luther som værende personen, der hængte sine teser op på kirkedøren.

Kilde: Bo Kristian Holm, lektor og centerleder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.

»Sandsynligheden for, at han selv skulle have smækket dem op på døren er ikke stor. Han har efter alt at dømme haft en anden til at gøre det for sig. Det er der flere grunde til,« siger Steffen Kjeldgaard-Pedersen, professor på Afdeling for Kirkehistorie ved Københavns Universitet.

Professorerne brugte kirkedøren som opslagstavle

En af grundene er ifølge Steffen Kjeldgaard-Pedersen, at det for 500 år siden i datidens Wittenberg, hvor Luther var en anerkendt professor i teologi, var almindelig praksis, at når en ansat eller studerende skulle opnå en doktor- eller bachelorgrad, så fik afhandlingslederen forinden sat teserne op på slotskirkens dør som en invitation til at overvære disputationen.

Det var dog sandsynligvis ikke professorerne selv, som vandrede ned fra elfenbenstårnet og hamrede et søm gennem papiret med teserne.

»Man havde nok en person ansat, en slags pedel, til at gøre det. Luther var samtidig på det tidspunkt ved at blive lidt af en stjerne blandt de europæiske universiteter, så jeg tror ikke, at han selv har svunget hammeren, eller hvad det nu var, man brugte,« forklarer Bo Kristian Holm.

Luther 95 teser kirkedøren hamre op wittenberg kirken reformationen

Her ses døren til Allehelgenskirken i Wittenberg, hvor de 95 teser er ingraverede. (Foto: Shutterstock)

Måske blev teserne aldrig hængt op

Der er i øvrigt stadig tvivl om, hvorvidt tese-opslaget overhovedet har fundet sted, da man ikke kan endelig bekræfte det med skriftlige kilder, fortæller Bo Kristian Holm.

  • Der er hverken tidspunkt eller navne på teserne, og det var normalt for de teser, der har hængt på dørene, så man vidste, hvornår disputationen foregik.
  • Samtidig følger udformningen af teserne en retorisk stram form, der kan pege på, at de ikke kun er til disputation, men også til læsning.
  • Teserne har sandsynligvis foreligget i en eller anden trykt form 1. november. Det oprindelige eksemplar er dog gået tabt.

Tilsammen tyder beviserne dog på, at Luther selv har ønsket, at teserne ikke kun var rettet mod kirkedøren, men at de også blev diskuteret på andre universiteter.

»Så vi er ret sikre på, at Luther har haft til hensigt at sende teserne ud fra starten. Spørgsmålet er nu, om teserne også har hængt på kirkedøren,« siger Bo Kristian Holm.

Luther 95 teser kirkedøren hamre op wittenberg kirken reformationen

Uddrag af den tyske udgave af teserne. (Foto: Folkekirken.dk)

Flere kilder beskriver, at teserne har hængt på kirkedøren

At teserne nu virkelig også har hængt på døren til slotskirken, udover at blive sendt ud, er der meget, der peger på.

Luthers ven og kollega professor Philip Melanchthon har noteret, at Luthers teser har hængt på slotskirkens dør i 1517, men Melanchthon var ikke tilstede i Wittenberg i 1517 – han ankom først i 1518. Melanchthon er dog kendt for at være meget nøgtern og korrekt i sine beskrivelser.

Melanchthon får samtidig opbakning af en indskrift i en bibel fra 1540, som fastslår, at Luther i 1517 fik slået teserne op på døren til slotskirken dagen inden allehelgen, som er den 1. november.

Indskriften er lavet af Luthers personlige sekretær, Georg Rörer, som samlede mange af Luthers manuskripter og anses som en troværdig kilde.

Desuden var teserne en slags kritik af kirkens afladspraksis (se faktaboks om aflad), og da de blev offentliggjort lige inden Allehelgensaften, hvor der blev holdt en stor messe, kunne det pege på, at Luther har haft et ønske om at dele teserne med befolkningen.

Afladspraksis og Luthers teser

Ifølge Luthers 95 teser var der ikke hjemmel i Biblen til, at Paven og præstene kunne fritage en person fra tid i skærsilden, som, ifølge kristendommen, er et slags helvede, hvor sjælen befinder sig, inden den farer til himmels.

Teserne var et opgør med den katolske kirkes praksis, hvor mennesker med pengegaver og gode gerninger kunne sikre sig et bedre liv efter døden.

Det var dog, ifølge Luther, kun Gud, der kunne tilgive, og derfor var afladspraksissen på mange måder forkert.

Luthers teser skabte dermed grobunden for en ny retning inden for kristendommen, nemlig protestantismen.

Læs de 95 teser på danmarkshistorien.dk

»Jeg tror selv, at teserne har hængt på slotskirkens dør, da en del peger på det, men det er stadig en formodning, som vi ikke kan bekræfte endeligt. Luther nævner nemlig ikke selv noget om opslaget af teserne i de kilder, man har overleveret fra ham,« siger Bo Kristian Holm.

31. oktober er stadig årsdag for reformationen

Den præcise dato for opslaget af teserne kender man ikke med sikkerhed.

Luther sender dog et brev til ærkebiskoppen Albrecht af Mainz 31. oktober, hvor Luther skriver, at han har vedlagt teserne til brevet, og det brev har man bevaret.

Derfor kan man sige, at 31. oktober stadig er en rimelig årsdag for reformationens begyndelse, siger Steffen Kjeldgaard-Pedersen.

»Uanset om teserne er blevet slået op eller ej, og hvornår de er blevet slået op, så har man konkret bevis for, at teserne sendes ud den 31. oktober, og derfor kan det stadig betragtes som årsdagen for reformationens begyndelse,« siger Steffen Kjeldgaard-Pedersen.

 

You may also like

Leave a Comment